Ballerup Bordtennisklub
03. December 2022 00:31
Navigation
Velkommen
Velkommen til Ballerup Bordtennis klubs hjemmeside

Vi spiller på Tapeten, Magleparken 5-7, 2750 Ballerup


Klubbens Mobilepay nummer er:  99 13 38
Hvis du overfører penge til klubben - så husk at lægge en kommentar på, som fortæller hvad pengene dækker.


Ungdomstræning med Jytte (23643215) hver tirsdag kl. 16.30 til 18.30.

Kom glad og prøv spillet.

Ingen træning
Kære alle.
Der er ikke træning torsdag for ungdom, kun tirsdag kl. 16.30
Opstart træning
Så er ungdomstræning startet i dag kl. 16.30
Jytte er træner og Ulla var for at hjælpe
Generalforsamling 2022
Kære alle.

Det var godt nok en sløj omgang til generalforsamling i år.
Vi var 10 (ti) medlemmer og det er incl. bestyrelsen.

Referat herunder.

Referat af afholdt generalforsamling i BBTK torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Tapeten.

 

  1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Helge Tolmark.

 

  1. Formandens beretning.

Ungdommen i klubben er kommet godt i gang.

Der er to ungdomshold tilmeldt i lokalturneringen.

 

Der er stort set det samme antal medlemmer i klubben som sidste år.

Der er pt. totalt 102 medlemmer i klubben og andelen af pensionister er stort set det samme

 

Der er pt. 4 trænere til ungdomsspillere i klubben.

Per og Lone træner ungdomsspillerne om tirsdagen (Susanne Pedersen virker som vikar for Lone)

Dennis Carlsen og Andy træner ungdomsspillerne om torsdagen.

Dog vil Lone gerne stoppe som træner efter sæsonen, idet trænergerningen ikke er lige hende.

Per kan heller ikke fortsætte som træner for ungdomsspillerne pga. uddannelse.

Klubben efterspørger således to nye ungdomstrænere til den ene dag om ugen, som skal supplere Dennis og Andy.

 

Den 21. maj 2022 har klubben 50-års jubilæum og klubben påtænker at afholde en reception midt på dagen med indbydelse af bl.a.  Bordtennis Danmark og af Ballerups Borgmester. Om aftenen vil der blive afholdt en fest for klubbens medlemmer og pårørende.

Festudvalget for afholdelse af denne dag består af Jan, Annie, Joan og Dennis.

Renovationen af lokalerne på Tapeten starter i 2. kvartal 2022 dvs. efter den 1. april 2022, så det er lidt uklart i hvilke lokaler receptionen og festen kan foregå, men man forventer, at man fortsat kan benytte klublokalerne på Tapeten på dette tidspunkt.

Såfremt dette ikke er tilfældet, må kommunen kontaktes for egnede lokaler til denne festligholdelse.

 

Formanden beretning blev herefter godkendt.

 

  1. Kassererens beretning.

Kopi af regnskab for 2021 og budget for 2022 blev udleveret.

 

Regnskabet for 2021 udviste et underskud på kr. 30.129 som dækkes af klubbens opsparede overskud (egenkapital), således at klubbens opsparede overskud herefter udgør kr. 145.403.

Det skal her bemærkes, at der på grund af nedlukningen i forbindelsen med coronasituationen kun er opkrævet kontingent for et halvt år.

Budgettet for 2022 udviser et underskud på kr. 5.000 som ligeledes dækkes af klubbens opsparede overskud (egenkapital) på kr. 145.403.

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af uændrede kontingentsatser som i øvrigt blev godkendt på generalforsamlingen.

 

Regnskab for 2021 og budget for 2022 blev herefter godkendt.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Annie Ramberg modtager genvalg som formand

Søren Henningsen modtager genvalg og fortsætter som kasserer

Jan Nielsen og Bo Rasmussen modtager genvalg som bestyrelsesmedlemmer

Jan Morton modtager genvalg som revisor og

Ole Rasmussen modtager genvalg som suppleant

 

  1. Diverse

Der blev forespurgt om hvorledes man kunne købe de bordtennisartikler som var udstillet i glasskabet i klublokalet.

Annie Ramberg oplyste at betalingen skulle ske til hende samt at artiklerne bare kunne udtages af skabet og sælges. Det blev endvidere oplyst at nøglen til glasskabet ligger inde i det aflåste lokale overfor toiletterne.

 

Kvaliteten, eller mangel på samme, af rengøringen i klubbens lokaler blev igen nævnt som et problem. Det blev oplyst at samme emne var oppe ved sidste generalforsamling og at henvendelsen til kommunen kun hjalp på kvaliteten af rengøringen i to til tre uger.

 

 

Referent Allan Nielsen

Åbner igen
Kære alle
Dette fra Kommunen

"De indendørs foreningsaktiviteter åbner igen den 5. januar 2022."

Ungdoms træning starter torsdag den 6. hos Dennis

Hilsen Formanden
Glædelig Jul
Kære alle

I ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Vi håber vi får lov at starte op den 5. januar 2022, men indtil da må I passe på jer selv og hinanden

Hilsen Formanden

Corona

Så har kommunen lukket klubben frem til 5. januar :(

Kære alle

Dette fra Bordtennis Damnark, så vi går på juleferie fra søndag den 19/12

Håber alle får en dejlig jul og et godt nytår
Pas på hinanden

Annie Ramberg

Myndighederne anbefaler nu, at indendørs idræt lukkes ned frem til 5. januar. Eliteidræt kan dog fortsætte som hiditil.

Eliteidræt defineres som professionelle udøvere og spillere i de bedste nationale rækker inkl. kvalifikation til samme. Ligeledes kan træningslejre med officiel udtagelse fra BTDK fortsætte.

Det anbefales således, at øvrig trænings- og stævneaktivitet lukkes ned fra i morgen søndag den 19. december frem til 5. januar.

Bordtennis Danmarks bestyrelse


Generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling i Ballerup Bordtennisklub

Valg af dirigent: Annie

Valg af referent: Jan

Formandens beretning:

Formanden fortalte bredt om klubben. De unge er fremdrift og møder talstærkt om til træning. De valgte træningsdage er fyldt helt op, og der arbejdes på at finde løsning på flere hold/dage at træne på. En tidligere landsholds spiller Lone Jacobsen tiltræder om tirsdagen og hjælper til. Der kunne måske også trænes om onsdagen, hvis kabalen kunne gå op med træner.

Formandens beretning blev godkendt

Kassererens beretning:

Søren fremlagde et flot regnskab for den sidste periode, klubben giver et pænt overskud trods den svære tid vi har været igennem. Budgettet for kommende sæson blev også fremlagt og godkendt. Fastsættelse af kontingent: Klubben fastholder samme kontingent som indeværende år.

Kassererens beretning blev godkendt

Valg til bestyrelsen:

Følgende var på valg

Søren Henningsen, genopstiller. Søren blev genvalgt

Valg af revisor: Jan Morton, genopstiller. Jan blev genvalgt

Valg af revisor suppleant: Ole Rasmussen, genopstiller. Ole blev valgt

Punkt evt.:

Der kan ikke besluttes noget under punktet, men snakken om klubben og dens fremtid blev diskuteret. Vi var også inde på rengøring eller mangel på samme i klubben, bestyrelsen følger op.

Ballerup Bordtennisklub har 50-års jubilæum til næste år, hvad skal der gøres?

Tak for god ro og orden

Jan Nielsen Ref.

17/5
Mandag den 17/5 åbner Jan klubben kl. 18.30. Seniorspillere er velkommen mod forvisning af coronapas.
Senior
Kære alle.
På mandag den 10/5 vil der være åbent for seniortræning fra kl. 19, hvor jeg vil være der.
Der skal forevises Coronapas for at spille og et Coronapas er:

Følgende dokumentationsmuligheder gælder som adgang til aktiviteten:
 Et gennemført vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
 Et negativt testresultat, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. En COVID-19-test kan være foretaget som en PCR-test eller antigentest (hurtigtest).
 Et positivt resultat af en COVID-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget

Vi må max være 25, men det bliver vi nok ikke første dag der er åbent.😀🏓
VI ÅBNER

Kære alle

Så blev det endelig vores tur 😊

Ungdom kan starte på torsdag kl. 17.15 hvor Dennis står klar til at tage imod. Jeg siger bare, at hvis spillerne glæder sig lige så meget som Dennis, så kan I god kridte skoene og finde battet frem.

VI ER SÅ KLAR

Vi må være 25 i lokalet så kom glad 😊

 

Der bliver også mulighed for at pensionister over 70 kan komme til at spille, hvis de kan vise et coronapas.

Jeg vender tilbage, når vi har logistikken på plads.

 

Formanden

Holdturnering

Kære alle

Det er noget nedslående nyheder der kommer vedr. bordtennis.

 

Senior lokalturnering

 Sæsonen er definitivt slut i alle rækker.

 Der vil ikke ske op‐ og nedrykning i denne sæson.

 Der arbejdes med to scenarier for den kommende sæson. Endelig beslutning træffes på baggrund af

de tilmeldte hold og tilbagemeldinger fra klubberne.

o Fri tilmelding i alle rækker, med en vis tilpasning af rækker og turneringsstruktur eller

o Alle hold starter i samme række som i denne sæson.

 Hvis  klubberne  viser  interesse,  og  mulighederne  er  til  stede,  vil  der  blive  indbudt  til  en

sommerturnering.

 

1. og 2. division damer

 Sæsonen er definitivt slut. Der er pt. kun afviklet 15% af kampene.

 Turneringsgruppen foreslår at alle hold starter i 1. division i sæsonen 2021‐2022. Efter afslutning af

første halvdel opdeles holdene i en ny 1. division og 2. division, hvor der spilles om op‐ og nedrykning.

Denne model har vi tidligere anvendt.

 Oprykning til Bordtennisliga kan naturligvis ikke afgøres. Turneringsgruppen forventer at indgå i en

dialog med interesserede klubber om oprykning til Bordtennisligaen.

 

Elitedivision damer:

Det betyder at de eneste der spiller er vores dame elitedivision.

 Rækken forventes afviklet normalt med efterfølgende slutspil. 5 udsatte kampe fra første halvdel er

programsat og resten af turneringen følger planen. Se i øvrigt skrivelse vedrørende igangsættelse af

Bordtennisligaen for herrer og damer dateret 31. januar 2021.

 Som udgangspunkt følges regler for nedrykning til 1. division.

 

Veteranturnering:

I henhold til situationen og begrænsningerne i forbindelse med corona-pandemien aflyses den planlagte runde i veteran-DT lørdag den 27. marts samt veteran-DM søndag den 28. marts.

 

Vi håber selvfølgelig at vi kan komme tilbage til træningslokalet lige efter påske, men der er jo intet der er sikkert lige nu.

 

Jeg håber at alle har det godt og er ved godt mod.

Pas godt på jer selv og hinanden.

 

Mange hilsener

Formanden

Log ind
Brugernavn

KodeordOpret bruger

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Sponsor

Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Niels Ramberg
Camto
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

Ingen replikker endnu.
Siden dannet på: 0.02 sekunder 2,859,470 Unikke besøg