Generalforsamling 2019
Skrevet af Annie d. January 29 2019 20:57:15

Hej alle

Der afholdes generalforsamling torsdag den 31/1-19 kl. 19.00 i klubben

Alle er velkommen betalende medlemmer har stemmeret, hvis der skal stemmes.

Referat se mere

Udvidet nyhedstekst

Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamlingen Ballerup Bordtennisklub d. 31. januar 2019.

Dagsordenen.

1) Valg af dirigent og referent.

2) Formandens beretning for det forløbne år.

3) Kasserens beretning for det forløbne år.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne.

7) Valg af revisor og revisorsuppleant.

8) Eventuelt.

Ad 1)             Helge Tolmark blev valgt som dirigent og Jytte Freitag som referent.

Ad 2)             Formanden aflagde årsberetning.

I lighed med sidste år er der ikke sket så meget.

I ungdomsafdelingen er der det samme antal som sidste år, ca. 20 medlemmer.

Annie orienterede om hvordan klubbens hold p.t. er placeret i sæsonens turneringer.

Der er p.t. i alt 111 medlemmer, heraf er der kun 53 medlemmer der har betalt kontingent indenfor betaligsfristen..

Vi har stadig mange pensionistspillere. Der er hver anden torsdag i måneden mulighed for singletræning. Opfordres til at prøve at indføre hver torsdag. Der er mange der har nøgler. Det blev pointeret, at der er en forpligtlse, når man har fået udleveret en nøgle.

Igen opfordrede formanden at lokalerne bruges så meget som muligt. Et godt signal at sende til kommunen.

Joan Larsen har haft skoleklasser på besøg.

Brugerrådet på Tapeten er nedlagt. Er lagt under Ballerup Idrætsby.

Der er planlagt et møde om den Nye Idrætsby d. 27. februar.            .

Vedr. sommerferieaktiviteterne 2018 har der i lighed med sidste sommer været meget få tilmeldte.

Vi fortsætter med sommerferieaktiviteterne i 2019 og håber ar se nogle flere.

Ad 3)             Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Regnskabet balancerer.

Bemærkninger til regnskabet:

Der er sparet på ungdomstræningen.

Mindre tilskud fra kommunen pga færre ungdomsspillere.

Sommerferieaktiviteterne har givet underskud.

Budgettet for næste år blev drøftet og godkendt.

Ad 4)            Kontingentet forblev uændret halvårlig således:

Ungdom                              kr. 650

Senior ikke holdspiller        kr. 400

Senior holdspiller               kr. 600

Pensionist                           kr. 200

Ad 5)             Ingen indkomne forslag.

Ad 6)             Bestyrelsen blev valgt således:

Annie Ramberg, formand

Søren Henningsen, kasserer

Bo Rasmussen, pensionistansvarlig

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Leif Larsen.

Ad 7)             Jan Morton blev valgt som revisor og Ole Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 8)             Debat om de dårlige betalere og drøftelse af hvad vi kan gøre.

Referent Jytte Freitag