Generalforsamling 2021
Skrevet af Annie d. September 16 2021 21:57:48

Referat af generalforsamling i Ballerup Bordtennisklub

Valg af dirigent: Annie

Valg af referent: Jan

Formandens beretning:

Formanden fortalte bredt om klubben. De unge er fremdrift og møder talstærkt om til træning. De valgte træningsdage er fyldt helt op, og der arbejdes på at finde løsning på flere hold/dage at træne på. En tidligere landsholds spiller Lone Jacobsen tiltræder om tirsdagen og hjælper til. Der kunne måske også trænes om onsdagen, hvis kabalen kunne gå op med træner.

Formandens beretning blev godkendt

Kassererens beretning:

Søren fremlagde et flot regnskab for den sidste periode, klubben giver et pænt overskud trods den svære tid vi har været igennem. Budgettet for kommende sæson blev også fremlagt og godkendt. Fastsættelse af kontingent: Klubben fastholder samme kontingent som indeværende år.

Kassererens beretning blev godkendt

Valg til bestyrelsen:

Følgende var på valg

Søren Henningsen, genopstiller. Søren blev genvalgt

Valg af revisor: Jan Morton, genopstiller. Jan blev genvalgt

Valg af revisor suppleant: Ole Rasmussen, genopstiller. Ole blev valgt

Punkt evt.:

Der kan ikke besluttes noget under punktet, men snakken om klubben og dens fremtid blev diskuteret. Vi var også inde på rengøring eller mangel på samme i klubben, bestyrelsen følger op.

Ballerup Bordtennisklub har 50-års jubilæum til næste år, hvad skal der gøres?

Tak for god ro og orden

Jan Nielsen Ref.