Referat generalforsamling 2024
Skrevet af Annie d. February 06 2024 21:32:03

Referat af generalforsamling 2024 i Ballerup Bordtennisklub

Tidspunkt: 25. januar 2024, kl. 19-21

Sted: Tapeten

10 fremmødte medlemmer

Dirigent: Susanne Pedersen

Referent: Niels Mellergaard

Klubben bød på smørrebrød til de tilmeldte deltagere.

  1. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt og rettidigt indkaldt.
  2. Formandens beretning.
    Annie berettede om året der er gået.

Vi har et damehold i den bedste række, i år sammen med OB.

Herrehold i Østserien, serie 1, 2 x serie 2, serie 3 og serie 4.

2 x Old girls, 2 x veteran +40, veteran +50, og veteran +60.

Pt. har vi 10 ungdomsspillere der spiller en enkelt gang om ugen med den nye ungdomstræner Patrick Stobberup. Der arbejdes på at finde en træner til en ekstra dag om ugen.

Hedegårdsskolen har 25 børn i 6.klasse der bruger lokalerne fredag 9.30-11 (så der kan man ikke træne). Måske kan det give flere ungdomsmedlemmer.

Pensionisterne klarer sig selv i dagtimerne.

Ombygning af Tapeten er igen udskudt. Der er utæthed i klimaskærmen (ydervægge og tag) og det skal løses først.

Der mangler folk, gerne yngre mennesker, til bestyrelsen, da Annie og Søren ikke kan blive ved.

 

Efterfølgende diskussion.

  1. Regnskabet blev fremlagt. Der var i 2023 et underskud på 6275 kr, men det betyder ikke så meget da vores egenkapital er stor: 124.065 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
  2. Budgettet blev fremlagt. Der budgetteres ligeledes med et mindre underskud på 5000 kr. Muligvis vil ungdomsafdelingen med en ekstra træningsdag opveje dette pga. af højere kontingent og dermed højere tilskud. Forslag om højere kontingent blev afvist, igen pga. vores egenkapital. Budgettet blev enstemmigt godkendt.
  3. Indkomne forslag: Der var et enkelt forslag fra Søren Henningsen om at nedlægge Mobile Shop (virksomhedsvarianten af MobilePay). Søren forklarede hvor dårligt det faktisk virker, og så koster det også en del penge at have kørende. Det blev enstemmigt vedtaget at nedlægge ordningen. Medlemmer kan derfor ikke fremover betale kontingent eller andet med MobilePay.
  4. Valg til bestyrelsen: Søren Henningsen blev enstemmigt genvalgt som kasserer, og Jan Nielsen blev enstemmigt genvalgt som menigt medlem.
  5. Valg til revisionen: Jan Morton blev enstemmigt genvalgt som revisor. Ole Rasmussen blev enstemmigt genvalgt som revisor suppleant.
  6. Der var ikke nogen decideret diskussion under Eventuelt, da der allerede havde været en del diskussion efter formandens beretning. Mødet blev hævet i god ro og orden.