Ballerup Bordtennisklub
19. October 2018 10:48
Navigation
Links: Internationale love

2.1. Bordet

2.1.1. Bordets overflade, kaldet spillefladen, skal være rektangulær, 274 cm lang og 152,5 cm bred, og skal ligge vandret i en højde af 76 cm over gulvet.

2.1.2. Spillefladen omfatter bordpladens øverste kanter, men ikke lodrette side og ende flader.

2.1.3. Spillefladen må være forarbejdet af et hvilket som helst materiale og skal give et ensartet opspring på ca. 23 cm, når en godkendt bold slippes fra en højde på 30 cm over spillefladen.

2.1.4. Spillefladen skal være ensartet, mørkfarvet og mat, med en hvid sidelinie langs hver sidelinie på 274 cm og med en hvid endelinie langs hver endelinie på 152,5 cm. Disse linier skal være 2 cm brede.

2.1.5. Spillefladen skal være delt i to lige store bordhalvdele af et lodret net, som placeres parallelt med ende linierne og som skal være ensartet overalt.

2.1.6. Til doubler skal hver bordhalvdel deles i to lige store halvdele af en hvid midterlinie 3 mm bred som løber parallelt med sidelinierne.
Midterlinien skal betragtes som en del af hver bordhalvdels højre side.

2.2. Nettet

2.2.1. Nettet består af net, ophængning og net stolper.

2.2.2. Nettet skal være ophængt i en snor, som i hver ende skal være fastgjort til en lodret stolpe på 15,25 cm. Hver stolpes yderside skal være 15,25 cm uden for sidelinien.

2.2.3. Nettets øverste kant skal i hele sin længde være 15,25 cm over spillefladen.

2.2.4. Nettets underste kant skal i hele sin længde slutte tæt til spillefladen, og nettets ender skal slutte tæt til net stolperne.

2.3. Bolden

2.3.1. Bolden skal være kuglerund med en diameter på 40 mm.

2.3.2. Bolden skal veje 2,7 gram.

2.3.3. Bolden skal være lavet af celluloid eller lignende plastisk materiale, og skal være mat, og have farven hvid eller orange.

2.4. Battet

2.4.1. Battet må have en hvilken som helst størrelse, form og vægt, men bladet skal være ensartet og stift.

2.4.2. Mindst 85% af bladet i tykkelse skal være af naturtræ; et klæbrigt lag i bladet må være forstærket med fibre, såsom carbon fibre, glasfibre eller komprimeret papir, men må ikke være tykkere end 7,5% af den totale tykkelse eller 0,35 mm mindste mål gælder.

2.4.3. Hver side af bladet, der benyttes til at slå til bolden, skal være belagt med enten ordinær pimple gummi med knopperne udad med en total tykkelse inkl. klæbestof på max. 2 mm eller sandwich gummi med knopperne indad eller udad med en total tykkelse inkl. klæbestof på max. 4 mm.

2.4.3.1. Pimple gummi er en enkelt belægning af uporøst gummi, ægte eller syntetisk, med knopperne jævnt fordelt på overfladen i et antal af mindst 10 og højst 30 pr. cm2.

2.4.3.2. Sandwich gummi er en enkelt belægning af svampegummi dækket med en enkelt ydre belægning af pimple gummi med knopperne enten udad eller indad. Pimple gummiet må højst være 2 mm tykt.

2.4.4. Belægningen skal dække bladet overalt og må ikke gå udenfor bladets område, bortset fra at området nær skaftet hvor fingrene placeres må forblive uden belægning eller dækket med et hvilket som helst andet materiale.

2.4.5. Bladet, ethvert lag i bladet, enhver belægning og klæbestof, skal være sammenhængende og af ensartet tykkelse.
Belægning på en side af battet, der ikke benyttes til at slå til bolden, behøver ikke at være af ensartet tykkelse.

2.4.6. Overfladen af enhver batside, med eller uden belægning, skal være mat, rød på den ene side og sort på den anden.

2.4.7. Mindre variationer i ensartetheden i belægning eller farve på grund af afblegning, slid eller beskadigelse kan tillades, forudsat at overfladens karakter ikke ændres væsentligt.

2.4.8. Før kampens start og hver gang en spiller ønsker at skifte bat i en kamp, skal han vise modstanderen og dommeren battet, og skal tillade dem at undersøge battet.

2.5. Definitioner

2.5.1. Et RALLY er den periode, som bolden er i spil.

2.5.2. BOLDEN ER I SPIL fra det sidste øjeblik, hvor den ligger stille i håndfladen, før den med fuldt overlæg kastes op og indtil et rally er afsluttet som pointgivende eller ombold.

2.5.3. En OMBOLD er et rally, i hvilket resultatet ikke tæller.

2.5.4. Et POINT er et rally, i hvilket resultatet tæller.

2.5.5. BATHÅNDEN er den hånd, som holder battet.

2.5.6. Den FRIE HÅND er den hånd, som ikke holder battet, den frie arm er den arm, den frie hånd sidder på.

2.5.7. En spiller RAMMER bolden, hvis han rammer den med sit bat, holdt i hånden eller med sin bathånd nedenfor håndleddet.

2.5.8. OBSTRUKTION er, hvis en spiller, uanset med hvad, berører bolden i spil, når den er over eller når den bevæger sig imod spillefladen ende linie uden at have ramt egen bordhalvdel efter at modstanderen sidst har ramt bolden.

2.5.9. SERVER er den spiller, som skal ramme bolden først i et rally.

2.5.10. MODTAGER er den spiller, som dernæst rammer bolden.

2.5.11. DOMMER er den person, som styrer kampen.

2.5.12. ASSISTERENDE DOMMER er den person, som assisterer dommeren i visse opgaver.

2.5.13. Alt en spiller er IKLÆDT eller BÆRER, omfatter en hvilken som helst ting, som han er iklædt eller bærer fra starten af et rally.

2.5.14. Bolden skal betragtes som have passeret OVER eller UDEN OM nettet, hvis den passerer hvor som helst, bortset fra mellem net og net stolper samt mellem net og spillefladen.

2.5.15. ENDELINIEN skal betragtes som ubegrænset forlænget i begge retninger.

2.6. En serv

2.6.1. Serven skal begynde når bolden hviler i serverens frie hånds åbne håndflade.

2.6.2. Serveren skal derefter kaste bolden næsten lodret opad mindst 16 cm, uden skru, fra den frie hånds åbne håndflade og uden at ramme andet, indtil bolden rører battet.

2.6.3. Når bolden er for nedadgående, skal der slås til den, således at den først rører serverens bordhalvdel og derefter, idet den passerer direkte over eller uden om nettet, direkte rammer modtagerens bordhalvdel. I double skal bolden ramme på skift serverens højre bordhalvdel og modtagerens højre bordhalvdel.

2.6.4. Fra servens begyndelse og indtil den rammer battet, skal bolden være over bordfladens niveau og bag serverens ende linie og den må ikke være skjult for modtageren af serveren eller hans doublemakker og af deres beklædning eller noget de bærer.

2.6.5.
Så snart bolden er kastet opad, skal serverens frie arm fjernes fra området mellem bolden og nettet.

2.6.5.1. Hvis dommeren er i tvivl om hvorvidt en serv er korrekt, kan han første gang det sker i en match, afbryde spillet og advare spilleren samt dømme ombold.

2.6.5.2. Ved enhver efterfølgende situation i samme kamp, hvor spillerens eller hans partners serv er af tvivlsom karakter, af samme eller en hvilken som helst anden grund, skal modstanderen vinde 1 point.

2.6.5.3. Når som helst der foreligger en klar overtrædelse af kravene til en korrekt serv, skal der ikke gives en advarsel, men modstanderen vinder et point ved første og enhver senere situation.

2.6.6. Undtagelsesvis kan der ses bort fra den foreskrevne servemetode, hvis dommeren før kampen bliver gjort opmærksom på at overholdelse forhindres af et fysisk handicap.

2.6.7. Hvis to spillere i et double par begge er kørestolsbrugere på grund af fysisk handicap, skal serveren udføre en serv, modtageren skal udføre en returnering, men derefter må enhver af spillerne i det fysisk handicappede par udføre returneringen. Imidlertid må ingen del af spillerens kørestol overskride en imaginær forlængelse af bordets midterlinie. Hvis det sker, skal dommeren tildele pointet til modstander parret.

2.7. En returnering

2.7.1. Efter en serv eller en returnering skal bolden rammes sådan, at den passerer over eller uden om nettet og rammer modstanderens bordhalvdel, enten direkte eller efter at have rørt nettet.

2.8. Spilleorden

2.8.1. I single skal serveren først udføre en serv, modtageren skal derefter udføre en returnering. Herefter skal server og modtager skiftevis udføre returneringer.

2.8.2. I double skal serveren først udføre en serv, derefter skal modtager udføre en korrekt returnering, derefter skal serverens partner udføre en korrekt returnering, hvorefter modtagerens partner skal udføre en returnering. Herefter skal spillerne fortsætte med returneringer i den nævnte rækkefølge.

2.9. Ombold

2.9.1. Et rally skal spilles om:

2.9.1.1. hvis bolden, når den i serven passerer over eller uden om nettet og berører dette, forudsat serven i øvrigt er korrekt, eller at modstanderen eller dennes partner laver obstruktion.

2.9.1.2. hvis der serves, når den modtagende spiller eller par ikke er klar, forudsat at hverken modtager eller dennes partner forsøger at ramme bolden.

2.9.1.3. hvis spilleren forhindres i at udføre en serv eller returnering, eller iøvrigt i at opfylde lovene på grund af forstyrrelser udenfor spillerens kontrol.

2.9.1.4. hvis spillet afbrydes af dommer eller assisterende dommer.

2.9.1.5. hvis en modtager af serven på grund af fysisk handicap er kørestolsbruger, skal et rally spilles om hvis bolden:
- passerer ud over bordets sidelinier på modtagerens halvdel, efter at have ramt bordet en eller flere gange
- efter at have ramt modtagerens bordhalvdel fortsætter i retning mod nettet eller bliver liggende stille på modtagerens bordhalvdel.
Imidlertid bortfalder ovennævnte såfremt modtageren rammer bolden før den passerer sidelinien eller rammer bordet for anden gang. Serven vil så blive betragtet som korrekt.
Hvis en modtager af serven i double på grund af fysisk handicap er kørestolsbruger skal et rally spilles om, hvis bolden:
- efter at have ramt modtageren bordhalvdel fortsætter i retning mod nettet eller bliver liggende stille på modtagerens bordhalvdel.
Imidlertid bortfalder ovennævnte såfremt modtageren rammer bolden før den passerer sidelinien eller rammer bordet for anden gang. Serven vil så blive betragtet som korrekt.

2.9.2. Spillet kan afbrydes:

2.9.2.1. for at rette en fejl i serveorden, modtageorden eller forkert placering.

2.9.2.2. for at introducere tidsbegrænsningsreglen.

2.9.2.3. for at advare eller straffe en spiller eller rådgiver.

2.9.2.4. hvis spillet forstyrres af omstændigheder, som kan påvirke resultatet af et rally.

2.10. Et point

2.10.1. Med mindre rallyet spilles om, vinder en spiller et point:

2.10.1.1. hvis hans modstander ikke gennemfører en serv.

2.10.1.2. hvis hans modstander ikke gennemfører en returnering.

2.10.1.3. hvis bolden, efter at han har udført en serv eller returnering, rammer andet end nettet før modstanderen rammer bolden.

2.10.1.4. hvis bolden, efter at være ramt af modstanderen, passerer udover hans endelinie uden at have ramt hans spillehalvdel.

2.10.1.5. hvis hans modstander obstruerer bolden.

2.10.1.6. hvis hans modstander rammer bolden to gange i træk.

2.10.1.7. hvis hans modstander slår til bolden med en bat side, der ikke opfylder kravene i 2.4.3., 2.4.4. og 2.4.5.

2.10.1.8. hvis hans modstander, dennes bat, påklædning eller noget andet han bærer på sig, sætter spillefladen i bevægelse.

2.10.1.9. hvis hans modstander, dennes bat, påklædning eller noget andet han bærer på sig, rører nettet.

2.10.1.10. hvis hans modstanders frie hånd rører ved spillefladen.

2.10.1.11. hvis en doublemodstander slår til bolden, når det ikke er hans tur i henhold til den etablerede opstilling som server og modtager.

2.10.1.12. som forudsat under tidsbegrænsningsreglen (2.15.2).

2.11. Et sæt

2.11.1. Et sæt vindes af den spiller eller par, som først opnår 11 points, med mindre begge spillere eller par når 10 points, i hvilket tilfælde den spiller eller par, som først opnår 2 points mere end modstanderen, vinder sættet.

2.12. En kamp

2.12.1. En kamp spilles bedst af hvilket som helst antal ulige sæt.

2.13. Valg af serv, modtagning og ende

2.13.1. Retten til først at vælge at serve, at modtage eller ende skal afgøres ved lodtrækning. Vinderen kan vælge at serve eller modtage først, eller starte i den ene ende.

2.13.2. Når en spiller/par har valgt, får den anden spiller/par det andet valg.

2.13.3. Efter hver 2 points, skal den spiller eller det par, der har modtaget, være server eller serve par. Serveskiftet foretages sådan, indtil sættet er slut, med mindre stillingen er 10 - 10, eller tidsbegrænsningsreglen tages i anvendelse, hvorefter der skiftes serv efter 1 point.

2.13.4. I ethvert sæt i en double vælger det par, som har retten til at serve, hvilken spiller der server først. I første sæt beslutter det modtagende par, hvilken spiller der modtager først.
I de følgende sæt gælder, at når det par som har retten til at serve først har valgt, hvilken spiller der server først, skal modtageren være den spiller, som servede til serveren i det foregående sæt.

2.13.5. Ved hvert serveskift i doubler skal foregående modtager være server, og makkeren med foregående server skal være modtager.

2.13.6. Den spiller eller det par, der servede først i et sæt, skal begynde som modtager i næste sæt af kampen. I sidste mulige sæt i en double skal modtagerne bytte opstilling, når det ene par opnår 5 points.

2.13.7. Spiller eller par bytter side efter hvert sæt, og i sidste mulige sæt af en kamp byttes side, når en spiller eller et par har opnået 5 points.

2.14. Forkert server, modtager eller ende

2.14.1. Hvis en spiller server eller modtager, når det ikke er hans tur, skal spillet afbrydes af dommeren så snart fejlen opdages, og skal fortsætte med den spiller som server respektive modtager, som ved den aktuelle pointstilling skulle serve eller modtage i henhold til den spillerækkefølge, der var fastsat ved kampens begyndelse.
Og i doubler til den serverækkefølge, valgt af det par, som har retten til at serve først i det sæt, hvor fejlen opdages.

2.14.2. Hvis spillerne ikke har byttet side, da de skulle have gjort det, skal spillet afbrydes af dommeren, så snart fejlen opdages, og skal genoptages med den stilling, som er opnået, og med spillerne på den plads, som de skulle have indtaget i henhold til opstillingen ved kampens start.

2.14.3. Under alle omstændigheder skal alle points, opnået før fejlen blev opdaget, tælle.

2.15. Tidsbegrænsningsreglen

2.15.1. Hvis et sæt ikke er afsluttet efter 10 minutters spil, eller tidligere efter ønske fra begge spillere eller par, skal tidsbegrænsningsreglen benyttes, bortset fra, hvis begge spillere eller par har opnået mindst 9 points.

2.15.1.1. Hvis bolden er i spil, når tidsgrænsen nås, skal spillet afbrydes af dommeren og genoptages ved serv af den spiller, der servede i det rally, som blev afbrudt.

2.15.1.2. Hvis tidsgrænsen nås, når bolden ikke er i spil, skal spillet genoptages ved serv, udført af modtageren i det foregående rally.

2.15.2. Derefter server hver spiller 1 point skiftevis indtil sættets afslutning, og hvis modtager eller modtagende par foretager 13 korrekte returneringer, taber serveren 1 point.

2.15.3. Når først tidsbegrænsningsreglen er introduceret, skal reglen gælde i den resterende del af kampen.

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere en tekst.

Log ind eller meld dig til.

Teksten er ikke vurderet.
Log ind
Brugernavn

KodeordOpret bruger

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Sponsor

Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Niels Ramberg
Super Best
Camto
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

Ingen replikker endnu.
Siden dannet på: 0.03 sekunder 1,611,863 Unikke besøg